Hur används Termos?

En liten insats från många spar tid åt alla.

Spelaren (alt. förälder till spelare)
Anmäler frånvaro och för sin träningsdagbok. Lagets pass behöver inte läggas in.

Lagledaren
Lägger upp träningspass och matcher i kalendern och stämmer av dagens närvaro.

Tränaren
Tar ut lag och publicerar.


5. Hur får man en Termos »