Frånvaroanmälda

Leopold Widén Olofsson  Annan aktivitet.2019-12-06
Andreas Olofsson   Bortrest2019-12-06
Timur Kondratenko  Föräldrars resa2019-12-06
Hans Green  Bortrest2019-12-06

Frånvaroanmälda 4 varav 2 ledare
Är en frånvaroanmälan felaktig eller införd på fel datum, vänligen kontakta lagadministratören på: rotias01@gmail.com