Frånvaroanmälda

16 Oscar Lindblom  Kommer ej på fys, har fotbollsmatch2020-08-13

Frånvaroanmälda 1 varav ledare
Är en frånvaroanmälan felaktig eller införd på fel datum, vänligen kontakta lagadministratören på: Mikael.larsson787@gmail.com