Anmäl frånvaro

Här anmäler du frånvaro för idag, eller en frånvaroperiod längre fram.


Anges bara vid flerdagars frånvaro

Systemtest: